info@toopale.com   +387 57 230 919   4. juni bb, 71420 Pale
Facebook You Tube Instagram

Pećina Orlovača

Orlovača je jedna od najljepših pećina na prostoru Republike Srpske i sigurno najpoznatija pećina opštine Pale. Stalagmiti, stalaktiti i halaktiti pećine Orlovače su unikatani ukrasi najrazličitijih formi i različitih boja. Okamenjeni vodopadi, koralni nakit i bigrene kade ispunjene vodom upotpunjuju ambijent i Orlovači daju čarobnu notu. U ovom bogatom speleološkom objektu prije više od 16 hiljada godina živio je daleki predak mrkog medvjeda (Ursus arctos), a to je pećinski medvjed (Ursus speleus).

Orlovača je i danas stanište najugroženije grupe sisara u Evropi – slijepog miša (Microc hipoptrea) koji pripada endemskoj entemofauni. Pored kostiju pećinskog medvjeda pronađeni su i određeni arheološki detalji kao što su fragmenti keramike iz mezolita, zatim amoniti – stanovnici mezozojskog mora, sjekira stara između 2500 i 3500 godina, te cigle iz perioda antičkog Rima.

Neki od tih pronalazaka mogu se vidjeti u muzeju koji se nalazi ispod pećine Orlovače. Istraženo je više od 2,5 km pećinskih kanala, a za turiste je uređeno preko 560 m sa betonskim stazama i savremenom rasvjetom. Orlovača se nalazi na istoimenom stjenovitom uzvišenju (1056 m nadmorske visine) u mjestu Sumbulovac i zaseoku Donje Sinjevo – 10 km od centra Pala i 1 km od magistralnog puta. Stijena Orlovača ima veoma razvijen speleološki sistem ispresjecan brojnim pukotinama koje su odigrale bitnu ulogu u stvaranju podzemnih kanala koje je tokom vremena voda proširila stvarajući prostrane kanale i dvorane. Osnova pećine se sastoji iz jednog glavnog i nekoliko manjih kanala od kojih se jedan završava stalnim podzemnim tokom rijeke Sinjave. Pećinu je moguće posjetiti isključivo u pratnji stručnog vodiča, a obilazak traje od 30 do 45 minuta i to u periodu od 15. aprila do 15. oktobra. Zbog zaštite faune pećine posjetioci se moraju strogo pridržavati pravila koja vodička služba odredi.

VIŠE INFORMACIJA
www.orlovaca.com
mladenorlovaca@gmail.com
+387 64 992 808