info@toopale.com   +387 57 230 919   4. juni bb, 71420 Pale
Facebook You Tube Instagram

Konkurs za izradu suvenira opštine Pale

Turistička organizacija opštine Pale raspisala je Konkurs za izradu zvaničnog suvenira opštine Pale. Pobjednik konkursa osvaja nagradu od 2000 KM; drugoplasirani 1000 KM; trećeplasirani 500 KM.

Suvenir treba da izražava prirodne, kulturne, materijalne i turističke atraktivnosti opštine Pale, da ima elemente prepoznatljive lokalne sredine i da posjeduje neophodnu estetsku i umjetničku vrijednost. Za izradu suvenira mogu se koristiti samo stabilni i ekološki prihvatljivi materijali, kao što su: drvo, kamen, tekstil, staklo, papir, metal, keramika, glina, vosak, biljke i slično. Suvenir treba da bude usklađen za ekonomičnu proizvodnju većih serija, da cijenom bude prihvatljiv na slobodnom tržištu i da bude ukrasnog ili upotrebnog karaktera.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, izuzev članova Komisije i užih članova porodice, a zainteresovani autori trebaju dostaviti jedan primjerak suvenira u originalnoj veličini i materijalu, sa tekstualnim objašnjenjem ideje ili jasnim nacrtom sa dimenzijama i tekstualnim objašnjenjem. Svaki autor može dostaviti više prijedloga.

Blagovremeno prispjele radove ocjenjivaće Komisija za izbor zvaničnog suvenira opštine Pale. Komisija će pri izboru vrednovati: kvalitet ukupnog koncepta, prepoznatljivost, originalnost, vezu sa kulturnim nasljeđem, tehničku izvodljivost i mogućnost serijske proizvodnje, praktičnost i primjenjivost u svakodnevnoj upotrebi, mogućnosti izrade u različitim veličinama (ili bojama) i ekonomsku pristupačnost proizvoda.

Komisija za izbor zvaničnog suvenira opštine Pale zadržava pravo da ne izvrši izbor od ponuđenih radova i obnovi Konkurs ako radovi kvalitetom ne budu zadovoljavali tražene kriterije.

Prijedloge dostaviti poštom ili lično na adresu: Turistička organizacija opštine Pale, Ulica 4. juni bb (šetalište), 71420 Pale, a najkasnije do: 26.12.2022. do 12 časova.

Sve druge detalje i uslove konkursa pogledajte putem ovog LINKA.