info@toopale.com   +387 57 230 919   4. juni bb, 71420 Pale
Facebook You Tube Instagram

FLORA I FAUNA

Šume na Palama zauzimaju veliko prostranstvo prvenstveno zahvaljujući geološkim faktorima, specifično razvijenoj morfologiji reljefa i različitim lokalnim klimatskim uticajima. Oko 65% teritorije opštine Pale prekriveno je prekrasnim šumama. Dominantne su četinarske šume, ali je ova opština bogata i listopadnim šumama. U određenim pojasevima opštine dominiraju bukove, tj. bukovo-jelove šume, kao i jelovo-smrčeve šume. Ponegdje se mogu pronaći grupe brdskog javora (pretežno na padinama Jahorine prema Ravnoj planini). Jahorina svoj naziv i duguje javoru.

Zeleni dekor paljanskih šuma djeluje osvježavajuće na posjetioce. Četinarske šume su posebno značajne zbog svojih mirisnih smola. Značajan dio paljanske flore zauzima borovnica, a potrebno je spomenuti i kleku, smrču, drenjinu, trnjinu, šipurak, crni šljez, bokvicu, šumsku jagodu, srijemuš, lincuru, nanu, majčinu dušicu, kamilicu, kantarion, matičnjak, hajdučku travu, različite vrste gljiva i mnoge druge ljekovite biljke. Ljekobiljem su veoma bogate Jahorina i Romanija, kao i područja uz paljanske rijeke.

Biodiverzitet je veoma raznolik, a u paljanskim pećinama pronađene su i neke endemske vrste insekata. Priroda je opštini Pale podarila raznolik životinjski svijet – srna, jarebica, fazan, lještarka, divlja patka, medvjed, divlja svinja, lisica, vuk, zec, kuna, tvor, jazavac, vidra, različite vrsta ptica i riba.