info@toopale.com   +387 57 230 919   4. juni bb, 71420 Pale
Facebook You Tube Instagram

Održan Okrugli sto na temu stanje u turizmu na području grada Istočno Sarajevo

Na skupu održanom 30. juna ove godine u zgradi Ekonomskog fakulteta na Palama kome su prisustvovali predsjednik Privredne komore Republike Srpske, predstavnici Poreske uprave Republike Srpske, profesori Ekonomskog fakulteta, predstavnici gradske inspekcije, direktori turističkih organizacija Grada Istočno Sarajevo i opštine Pale, predstavnici Ministarstva trgovine i turizma, Udruženje hotelijera „Jahorina“, lokalnih zajednica i privrede učesnici su informisani o određenim temama iz ove oblasti, o postojećoj zakonskoj regulativi i nadležnostima a postignuti su, između ostalog, i dogovori o konkretnim aktivnostima:

U cilju suzbijanja „sive zone“ u oblasti turizma, u kojoj se prema procjenama predstavnika turističkih organizacija nalazi oko polovine pružalaca turističkih usluga na Jahorini, regulisanoj Zakonom o boravišnoj taksi, TO Grada Istočno Sarajevo će u narednom periodu, zajedno sa gradskim i republičkim inspektoratima, kontinuirano sprovoditi preventivnu akciju radi unapređenja svijesti o legalnom poslovanju kod pružalaca turističkih usluga i turista, plaćanja boravišne takse, ali i poreza i doprinosa u skladu sa zakonima Republike Srpske;

Privredna komora Republike Srpske će prikupiti sve inicijative o predlozima za izmjene i dopune određenih propisa i zvanično ih uputiti nadležnom ministarstvu. Na primjer, u cilju što efikasnijeg vođenja evidencije gostiju biće pokrenuta inicijativa za izmjenu i dopunu Pravilnika o obliku, sadržaju, mjestu i načinu vođenja evidencije gostiju kako bi pružaoci usluga smještaja imali obavezu da goste prioritetno prijavljuju na gradske/opštinske turističke organizacije putem softvera. TO bi omogućile besplatnu nabavku softvera i obuku korisnika.

Na taj način bi u realnom vremenu imali podatke o broju i strukturi turista na destinacijama;
Grad Istočno Sarajevo će kao nosilac aktivnosti, što je prije moguće, u saradnji sa relevantnim institucijama i preduzećima, uraditi Studiju održivog razvoja turizma grada koja će, između ostalog, sadržavati procjene graničnih kapaciteta svih turističkih lokacija Grada Istočno Sarajevo, naročito Jahorine, razmotriti pitanja postojećih urabanističkih rješenja, infrastrukture (električne energije, vode i kanalizacije, snabdjevanja toplotom, saobraćaja i dr.);

Nadležna Odjeljena za prostorno uređenje Grada, a naročito opština Pale i Trnovo će u koordinaciji sa Geodetskom upravom i turističkim organizacijama, što je prije moguće, ažurirati sve postojeće podatke o pružaocima turističkih usluga i njihovoj kategorizaciji;

Svi radni odnosi na planini (hotelsko osoblje, ski instruktori i dr.) moraju biti tretirani u skladu sa Zakonom o radu Republike Srpske i na zarade se moraju obračunavati pripadajući doprinosi i porezi. U narednom periodu biće pojačane kontrole prijave radnika od strane poslodavca, kao i kontrole Poreske uprave da li se za sve usluge izdaju odgovarajući računi;
Pristupiće se ažuriranju postojećeg Fiskalnog registra nepokretnosti, a akcenat će se staviti na saradnju Poreske i Geodetske uprave Republike Srpske. Razmotriti raspone poreskih stopa poreza na imovinu i uskladiti ih sa stvarnim vrijednostima nekretnina na određenoj lokaciji;

Pojačati rad građevinskih inspektora i utvrditi da li se svi objekti u izgradnji, ali i oni koji su izgrađeni, izvode ili su izvedeni u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i odobrenju za građenje i da li su za izgrađene objekte ishodovane upotrebne dozvole od nadležne lokalne samouprave ili Ministarstva za prostorno uređenje Republike Srpske;
Da se ne podrži zahtjev OC „Jahorina“ za izmjenama i dopunama Zakona o javnim skijalištima u kome se traži parafiskalna taksa „po krevetu“. Potrebno je detaljno ispitati sve zakonom predviđene mogućnosti i u okviru toga tražiti zajedničko rješenje i kompromis. U krajnjoj liniji moguće je uvođenje „destinacijskog menadžmenta“ kako bi se odluke, u skladu sa zakonom, donosile u interesu svih bitnih aktera na planini;

Da se od strane Privredne komore i Ministarstva turizma inicira prijedlog za izmjenjeni način plaćanja RTV takse. Trenutno, za svaki
TV prijemnik se plaća taksa tokom svih 12 mjeseci. Prijedlog je da na 1 TV aparat za koji će se plaćati taksa idu 3 TV aparata gratis. Slična rješenja se već primjenjuju u državama u okruženju;
Da se od pravnih stručnjaka iz Privredne komore i Ministarstva turizma zatraži obavezujuće mišljenje u vezi autorskih prava na emitovanje muzike u hotelima koja potražuju „AMUS“, „Fonogram“ i „AIS“;

Da se za narednu školsku godinu sa nadležnim školskim upravama u gradu pokrene inicijativa upisa bar jednog mješovitog odjeljenja kulinara i ugostitelja, IV stepen obrazovanja. Hotelijeri bi preuzeli obavezu stipendiranja učenika, kao i redovnu praksu tokom nastave;
Razmotriti pogodnosti za lokalno stanovništvo koje naročito na Palama u bliskoj budućnosti može biti izloženo porastu troškova života zbog porasta broja gostiju. Slična, zakonska rješenja postoje u Republici Hrvatskoj, uobličena u „Zakonu o otocima“. (RTVIS)